Lappi - meret, suot ja tunturit vaikuttavat ilmastoon

Artikkeli

Lappi on Suomen suurin maakunta. Se käsittää lähes kolmasosan koko maan pinta-alasta. Alue on ilmastollisestikin hyvin laaja, siksi maakunnan ilmasto esitellään kolmessa artikkelissa, jotka käsittelevät Etelä-, Keski- ja Pohjois-Lappia.

Etelä-Lapin ilmastossa on sekä merellisiä että mantereisia piirteitä. Keski-Lapissa on puolestaan mantereinen ilmasto, johon vaikuttavat erityisesti laajat suo- ja vesistöalueet.  Pohjois-Lapin tunturialueen ilmasto on valtaosin hyvin mantereista, mutta paikoin siihen vaikuttaa myös Jäämeri. [1]

  • Kersalo, J. & Pirinen, P. 2009. Suomen maakuntien ilmasto. Ilmatieteen laitos, Helsinki. Ilmatieteen laitoksen raportteja 2009:8. 185 s. http://hdl.handle.net/10138/15734

Tuottajatahot