Väg metoder för att minska kommunens utsläpp med 80 %

Visualisering

I denna visualisering kan du själv testa betydelsen av olika metoder för att minska utsläppen.

Förläggare