Ilmastonmuutos parantaa tuulivoiman tuotannon edellytyksiä

Artikkeli

Ilmastonmuutoksen johdosta keskituulen nopeus lisääntyy jonkin verran Suomessa, etenkin rannikko- ja merialueilla. Keskilämpötilojen nousun ja tuulisuudessa tapahtuvien muutosten arvioidaan parantavan tuulivoiman tuotantomahdollisuuksia ja edistävän tuulivoimateknologian kehittymistä ja käyttöönottoa Suomessa.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuulivoimatuotantoon

Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta keskimääräinen tuulen nopeus kasvaa jonkin verran Suomessa vuoteen 2100 mennessä. A1B-päästöskenaarion mukaan tuulisuus kasvaa merkitsevästi (2-4 %) syys-huhtikuun tuulisen vuodenjakson aikana maan eteläosan rannikoilla sekä merialueistamme Suomenlahdella ja Pohjois-Itämeren ympäristössä aina Perämerelle saakka [1]. Merijään vähentyminen ilmaston lämpenemisen seurauksena pidentää avovesikautta rannikoillamme, minkä seurauksena tuulen keskinopeus kasvaa talvikuukausien aikana etenkin merenpinnan läheisyydessä [1].

Tuulivoiman vuosittaisen tuotantopotentiaalin ennustetaan kasvavan Suomessa keskimäärin 7 prosenttia, rannikkoalueilla jopa 10-15 prosenttia vuosina 2021-2050 [2]. Tuotantopotentiaalin kasvun ennusteeseen vaikuttavat ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät sään ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja heikkotuuliset jaksot, jotka saattavat ajoittain vähentää tuulivoiman kokonaistuotantoa. Ilmaston lämpenemisen myötä leudontuvat talvet voivat helpottaa tuotantoa muun muassa vähentämällä matalalla sijaitsevien tuulivoimaloiden torneihin ja lapoihin kertyvää jäätä.

Kuva. Tuulivoimaloita Oulunsalossa.

© Päivi Tahvanainen

Tuottajatahot