Video: Vihreä talous auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta

Video

Ilmastonmuutosta voidaan hillitä tukemalla vihreää taloutta ja omaksumalla uusia kulutustottumuksia. Vihreä talous tarkoittaa muutosta yhteiskuntaan, jossa ympäristönäkökulmat otetaan huomioon tuotteiden ja palveluiden tuotannossa, kulutuksessa ja politiikassa. Selvityksen mukaan Suomessa vihreää taloutta on edistetty, mutta paljon on vielä tehtävää. Selvitystä ja sen ehdotuksia voidaan käyttää poliittisen päätöksenteon tukena.

Haastateltava: Erikoistutkija Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus SYKE

Videon pituus: 3:25 min

Kieli: suomi, ei tekstitystä

Taltioitu: 17.4.2014

Julkaistu: 28.5.2014

Käyttöehdot: Video on vapaasti käytettävissä epäkaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi opetukseen. Lähteenä tulee mainita Ilmasto-opas.fi-verkkosivusto ja videon tuottajataho.

Lukiokurssit: GE2, GE3, YH2, ET3 (vanha) -> GE3, GE1, YH2, ET3 (uusi OPS)

Videon tekijät: Lauri Ovaska ja Mirka Elovainio, Suomen ympäristökeskus

Lähteet:[1]

  • Antikainen, R., Mickwitz, P., Seppälä, J., Virkamäki, V., Leppänen, M., Hujala, T., Riala, M., Nummelin, T., Paavilainen, L., Vihinen, H., Kurppa, S., Kitti, L. & Thessler, S. 2013. Vihreän kasvun mahdollisuudet. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki. Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 4/2013. 81 s. http://vnk.fi/julkaisut/listaus/julkaisu/fi.jsp?oid=379514

Tuottajatahot

  • Sisältö on tuotettu Tieteen tiedotus ry:n osarahoittamassa hankkeessa Ilmastonmuutos - visuaalista voimaa tiedeviestintään (ViVoTiVi).