Användarvillkor

Artikel

Information om webbplatsen

Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet svarar i samarbete för innehållet i och underhållet av webbtjänsten Klimatguiden.fi. Tiotals experter producerar webbtjänstens informationsinnehåll.

Klimatguiden.fi innehåller upphovsrättsligt skyddat material. Webbplatsens innehåll eller delar av det får inte i någon form spridas, publiceras, överföras eller kopieras utan särskilt tillstånd, bortsett från de undantagsfall som nämns i dessa användarvillkor.

Användning av webbplatsen och informationen på denna för privat och icke-kommersiellt ändamål, i undervisning och forskning samt användning av pressmeddelanden för offentlig informationsförmedling är tillåten förutsatt att informationskällan nämns vid användning.

Delar av webbtjänsten Klimatguiden.fi får inte plockas ut eller kopieras från webbplatsen för andra webbtjänster eller tillämpningar. Webbanvändning är alltid offentlig, inte privat, och därför får information inte ens för ett icke-kommersiellt ändamål plockas ut eller kopieras från webbtjänsten.

Länkar till webbtjänsten Klimatguiden.fi

Andra webbtjänster kan fritt länkas till webbplatsen Klimatguiden.fi. I samband med länkningen är det hövligt att meddela användaren att denne når denna webbtjänst genom länken.

Mer information

info@ilmasto-opas.fi

Förläggare