Information om tjänsten

Artikel

Klimatguiden.fi ger information om klimatförändring genom en enda adress

Webbplatsen Klimatguiden.fi ger tillförlitlig, forskningsbaserad information om klimatförändringen, dess effekter, anpassning och begränsning.

Målet med webbplatsen är att:

  • vara en nationell, allmänt tillgänglig digital tjänst om klimatförändringen
  • ge uppdaterad, oberoende och tillförlitlig information om klimatförändringen baserad på forskning och andra verifierade data
  • stödja beslutsfattande, riskhantering, klimatkommunikation och lärande.

Webbplatsen finns även på finska (Ilmasto-opas.fi) och på engelska (Climateguide.fi).

Webbplatsen underhålls av finska forskningsinstitut

Klimatguiden.fi och dess huvudinnehåll underhålls av Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet.

Webbsidan skapades ursprungligen i 2009–2011 av Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral samt Centrumet för urbana och regionala studier vid Aalto-universitetet (YTK) inom ramen för projektet EU Life (LIFE07 INF/FIN/000152 CCCRP)

Det tekniska underhållet av webbsidan stöds av fyra ministerier

Det tekniska underhållet av webbsidan Klimatguiden.fi finansieras av kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet.

Inget register förs över användare

Det upprättas inget personregister över dem som använder tjänsten. I samband med att användare ger respons frågas det efter e-postadress eller andra kontaktuppgifter. Användaren kan också ge respons anonymt, men om svar önskas måste användaren uppge sina kontaktuppgifter.

Uppgifterna på återkopplingsformuläret behandlas av de personer som underhåller webbtjänsten Klimatguiden.fi på Meteorologiska institutet. Vid behov kan feedbackinformationen skickas till partnern som producerar onlinetjänsten i syfte att svara på feedbacken. Uppgifterna kommer inte att delas eller säljas till tredje part. Uppgifterna kommer inte att överföras eller avslöjas utanför EU eller EES. Kontaktuppgifterna används endast för att svara på responsen.

Tjänsten samlar inte in uppgifter där enskilda besökare kan identifieras. Om användningen av webbtjänsten samlar man inte heller in allmänna statistiska data.

Förläggare