Byggande – Begränsning

Artikel

Byggnaderna står för cirka 30 procent av den energi som förbrukas i Finland. Begränsningen av utsläppen av växthusgaser från byggnader och fastigheter bygger på en minskning av energiförbrukningen och en förbättring av energieffektiviteten samt att man ersätter fossila bränslen med förnybar energi. Mest energi förbrukas vid uppvärmning samt av ventilation, varmvatten och belysning. Uppvärmningen av byggnader står för 30 procent av Finlands utsläpp av växthusgaser.

Nybyggnad i form av lågenergihus eller passivhus

Vid nybyggnad finns det en möjlighet att på ett avgörande sätt minska uppvärmningsbehovet i byggnaden. All nybyggnad bör ske i form av lågenergihus eller passivhus, där behovet av uppvärmningsenergi har minskats så mycket som möjligt till en rimlig kostnad.  Även nollenergihus kan uppföras i Finland. Användningen av trä som byggnadsmaterial lagrar kol och minskar därigenom utsläppen av växthusgaser orsakade av byggande.

Reparationsbyggnad, reglering och uppföljning av energianvändning

Vid reparationsbyggnad bör målet vara minst en halvering av energiförbrukningen. Till de mest kostnadseffektiva metoderna hör lösningar för att effektivisera tillvaratagandet av värme i ventilationssystem. Ventilationen orsakar cirka hälften av värmeförlusten i byggnader. Cirka 20 procent av värmen leds bort med det varma bruksvattnet.

Behovsreglering och -styrning av uppvärmning, ventilation, vattenförbrukning och belysning är en viktig del av förbättringen av byggnadernas energieffektivitet. Reaktiv uppföljning av förbrukningen i realtid effektiviserar sparåtgärderna och motiverar användarna.

Förnybar energi

Fjärrvärme som bygger på förnybar energi är en idealisk uppvärmningslösning för byggnader. Kombinerad el- och värmeproduktion förbättrar produktionseffektiviteten ytterligare. Utanför värmenätet bör man övergå från oljeuppvärmning till uppvärmningsmetoder med låg utsläppsnivå såsom flisanvändning eller jordvärme. Med hjälp av värmepumpar, eldstäder och solfångare kan man minska och jämna ut energiförbrukningen i eluppvärmda hus.

Antalet semesterbostäder ökar snabbt och deras betydelse i elförbrukningen märks redan nu. Semesterbostäderna bör planeras och byggas på ett sätt som gör att de inte behöver ständig uppvärmning. I övrigt gäller samma energibesparande åtgärder för dem som för övrigt byggande. 

Källor [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]

 

Checklista

Förläggare