Resande och fritid – Begränsning

Artikel

Resandet orsakar en betydande mängd växthusgasutsläpp i en värld som fortfarande domineras av en glorifiering av resor till exotiska länder. För kommunerna är detta på ett sätt motstridigt: man bör främja resande till kommunen, men samtidigt bör man begränsa resandet på grund av de stora utsläppen. Finländarnas resande bör i allt högre grad ske i närområdet eller åtminstone inom landets gränser. Det viktigaste är att minska onödiga flygresor.

Resande och fritid och begränsningen av klimatförändringarna

Resande är en betydande källa till utsläpp av växthusgaser i Finland och i övriga världen. Inom finländarnas resande inom landet orsakas de största utsläppen av privatbilismen och vid utlandsresor av flygplanen, och det är oundvikligt att kraftigt minska dessa utsläpp under de kommande åren för att uppnå de nationella och internationella klimatmålen. Exempelvis utsläppen orsakade av en resa till Thailand för en familj på fyra personer skulle hålla deras hem med el och värme under hela fyra och ett halvt års tid.

På global nivå står resandet för mellan tre och fem procent av påverkan på uppvärmningen av klimatet. I rika länder är siffran betydligt högre: tio, eller upp till hela tjugo procent av utsläppen av växthusgaser kommer från resandet.

Motstridigheten mellan begränsning och främjande av resandet

För kommunernas del är situationen ofta motstridig, för kommunerna strävar på samma gång efter att öka kommunens dragningskraft på turister och att minska utsläppen av växthusgaser. Ju fler turister kommunen lockar till sig, desto större är i regel de latenta utsläppen i kommunen. Till undantagen hör de kommuner som har goda järnvägs- eller bussförbindelser.

Mer resande inom landet!

För att minska klimatpåverkan från resandet måste man i synnerhet dra ner på utlandsresorna (flygresorna) och ersätta dem med resande inom landet. Kommunerna kan bidra till att minska växthusgasutsläppen orsakade av resandet genom att utveckla miljövänliga naturresor, såsom friluftsliv, vandring och båtliv. Genom att lyfta fram den lokala kulturen och de lokala traditionerna på ett innovativt sätt kan man locka allt fler turister till regionen.

Kommunerna har dock begränsade möjligheter, så den viktigaste insatsen står de resande själva för. De val som turisterna gör har den allra största inverkan på utsläppen: ska jag åka utomlands eller stanna i landet, ska jag köra till andra änden av Finland eller som omväxling njuta av naturen i grannkommunerna, ska jag bege mig till stressiga, knökfulla attraktionsparker eller ska jag slappa i en egen eller hyrd sommarstuga? Den viktigaste förändringen för miljön är förändringen av konsumenternas attityder.

Anpassningsperspektivet dominerande inom turismen

Resande och klimatförändringar angrips oftast ur ett anpassningsperspektiv: hur påverkar uppvärmningen av klimatet möjligheterna att resa mellan olika delar av Finland i framtiden? Det vore minst lika viktigt att ställa sig frågan hur man kan ändra resvanorna för att begränsa klimatförändringarna. Då kanske man inte ens behöver anpassa sig till de värsta hotbilderna. En bra resandekultur bör inpräntas i konsumenterna som en del av en bra klimatförändringskultur. En bra resandekultur som gynnar närområdet kan i framtiden bli lika naturlig och självklar som det numera är att sätta på sig säkerhetsbältet i bilen.

 

Checklista

Förläggare