Video: Extrema väderförhållanden påverkar de äldre ofta mer än andra människor

Video

Framtida förändringar när det gäller extrema väderfenomen bör beaktas i åldringsvården. Finlands miljöcentral har utvecklat ett interaktivt kartverktyg, med vars hjälp kan förbereda sig för förändringarna.

Intervjuade: Forskningsprofessor Timothy Carter, Finlands miljöcentral SYKE

Videons längd: 4:37 min

Språk: engelska

Inspelad: 27.6.2013

Publicerad: 26.9.2013

Testa ocksä verktyget Anpassningsförmåga och sårbarhet till klimatförändringen i Klimatguiden.fi

Användarvillkor: Videon är fritt tillgänglig för icke-kommersiell användning, såsom utbildning. Som källa bör webbplatsen Klimatguiden.fi nämnas samt videons producent.

Gymnasiets kurser: ENA6, ENA7 (gammal) -> ENA5, ENA6 (ny läroplan/OPS)

Filmad av: Riku Mesiniemi och Anna Puustinen, Meteorologiska institutet

Källor: [1]

Förläggare

  • Innehållet har tagits av Meteorologiska institutet inom ramen för TULUVAT-projektet som finansierades av Utbildningsstyrelsen.