Globala källor för utsläpp av växthusgaser

Visualisering

Utforska de globala utsläppen av växthusgaser år 2005 per sektor och gas.

Förläggare