Hälsovård – Begränsning

Artikel

Infrastrukturen inom hälsovårdstjänsterna är stor, så genom att spara energi och förbättra energieffektiviteten kan man mer effektivt minska sektorns klimatpåverkan utan att kompromissa med kvaliteten. Det ekonomiskt mest lönsamma är att vägleda användarna i förnuftig användning av el, värme och vatten. En del av byggnaderna inom vårdsektorn uppfyller inte de allt strängare kraven på energieffektivitet, och därför behövs det energiöversyner och olika renoveringar för att förbättra energieffektiviteten.

Utsläppsminskningar i trafiken

Onödig användning av bil bör minskas och man bör sträva efter att använda kollektivtrafiken så ofta som möjligt. Transporterna kan minskas genom att förbättra logistiken. Chaufförerna bör erbjudas utbildning i ekonomisk körning.

Fästa uppmärksamhet vid upphandlingar och minskning av avfall

Avfallsminskning och materialbesparing börjar redan i upphandlingsskedet. I upphandlingar kan man gynna återvinningsbara och förnybara material. Dessutom ska de upphandlade produkterna ha vara sådana att man vid tillverkningen har belastat miljön så lite som möjligt. Exempelvis när det gäller sjukhusutrustning ska man ge förtur åt miljömärkta produkter. Även energiförbrukningen under driften ska tas i beaktande. Användningen av engångsartiklar kan minskas genom att övergå till dekontaminering av utrustning. När det gäller engångsartiklar ska man gynna material som lämpar sig för energiseparering.

Genom förnuftiga upphandlingar uppnår man besparingar: enbart genom att exempelvis övergå till att använda tvättbara operationsrockar sparade Birkalands sjukvårdsdistrikt 7 100 euro i avfallskostnader och gav upphov till 32 000 kilo mindre sjukhusavfall per år.

Främjande av hälsa och välbefinnande gynnar även begränsningen av klimatförändringarna

Enligt kommunallagen ska man sträva efter att främja en hållbar utveckling och kommuninvånarnas välfärd. När det gäller begränsningen av klimatförändringarna är främjande av hälsa särskilt viktigt, då det är en av hälsovårdens specialuppgifter. En hälsosam livsstil, som innefattar en hälsosam kost med mycket grönsaker och motion, minskar de framtida hälso- och sjukvårdskostnaderna. Att betona dessa aspekter är viktigt även när det gäller begränsningen av klimatförändringarna. I matserveringen inom hälsovården bär man sträva efter att erbjuda ekologisk och/eller närproducerad mat med mycket grönsaker.

Källor [1], [2], [3]

 

Checklista

Förläggare