Hur varmt ska det bli under din livstid?

Visualisering

Testa hur varmt det ska bli under din livstid. Ange ditt födelseår och ta reda på! Det här testet är baserat på den senaste rapporten från IPCC som är den mest uttömmande vetenskapliga undersökningen av klimatförändringen hittills och som förutspår att den globala medeltemperaturen till och med kan stiga till farligt höga nivåer.

Förläggare

  • ViVoTiVi-projekt