Klimatzonernas förändringar i Europa

Visualisering

Studera hur man räknar med att klimatzonerna ändras under de kommande decennierna i Europa.

Förläggare