Tredje delen av IPCCs sjätte utvärderingsrapport beskriver bekränsning av klimatförändringen

Infografik

Den mellanstatliga klimatpanelen IPCC publicerade tredje delen av sin sjätte utvärderingsrapport i april 2022. Delrapporten behandlar metoder för begränsning av klimatförändringen. VTT och miljöministeriet har producerat infografik på svenska som innehåller rapportens viktigaste budskap. Materialet kan användas fritt av massmedia och allmänheten.

Obs! När man använder bilderna, bör Teknologiska forskningscentralen VTT, miljöministeriet och Klimatguiden.fi nämnas som källa.

Infografiken är tillgänglig som en fullständig PDF-fil, samt som enskilda bilder i PNG-format. Bilderna är uppdelade efter teman enligt rubriker i innehållsförteckningen. För att förstora en bild i din webbläsare: högerklicka på bilden och välj ”Öppna bild i ny flik”.

All infografik i en PDF-fil

Enskilda bilder i PNG-format

Bild 1. Utsläppen fördelas inte jämnt.

Bild 2. De nuvarande utsläppsminskningsåtgärderna räcker inte till för att uppnå 1,5-gradersmålet. Staternas klimatmål fram till 2030 minskar inte utsläppen tillräckligt. Efter 2030 krävs det en snabb ökning av takten för genomförande av utsläppsminskningarna för att den globala uppvärmningen ska kunna begränsas till 2 grader. Effekterna av utsläppsminskningsåtgärder i förhållande till ökningen av medeltemperaturen uttryckt i gigaton koldioxidekvivalent (GtCO₂-ekv.)

Bild 3. Det behövs utsläppsminskningar inom alla sektorer. Det finns många alternativa sätt att genomföra minskningarna, och alla förutsätter att utsläppen från markanvändningen omvandlas till kolsänkor.

Bild 4. Det finns både fördelar och nackdelar mellan de olika sätten att begränsa klimatförändringarna och målen för hållbar utveckling.

Bild 5. Hela samhällets engagemang krävs för att kunna stävja klimatförändringarna.

Källor: [1]

  • IPCC, 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. doi: 10.1017/9781009157926 https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/

Förläggare