IPCC infografik

Den mellanstatliga klimatpanelen IPCC har publicerat flera rapporter om klimatförändringen. Finska forskningsinstitutioner och miljöministeriet har tillsammans producerat infografik baserat på resultaten från dessa IPCC -rapporter. Materialet får användas fritt av massmedia och allmänheten. Mer infografik finns på finska och på engelska.