Första delen av IPCCs femte utvärderingsrapport beskriver klimatförändringarnas fysikaliska bas

Infografik

Den mellanstatliga klimatpanelen IPCC publicerade första delen av sin utvärderingsrapport i september 2013. Delrapporten behandlar klimatförändringarnas fysikaliska bas. Meteorologiska institutet och miljöministeriet har producerat infografik på svenska som innehåller rapportens viktigaste budskap. Materialet kan användas fritt av massmedia och allmänheten.

Obs! När man använder bilderna, bör meteorologiska institutet, miljöministeriet och Klimatguiden.fi nämnas som källa.

Infografiken är tillgänglig som en fullständig PDF-fil, samt som enskilda bilder i PNG-format. Bilderna är uppdelade efter teman enligt rubriker i innehållsförteckningen. För att förstora en bild i din webbläsare: högerklicka på bilden och välj ”Öppna bild i ny flik”.

All infografik i en fil

Observerade förändringar

Bild 1. Observerade förändringar i klimatsystemet.

Observerade förändringar i atmosfären

Bild 2. Koncentrationen av växthusgaser har ökat.

Bild 3. Koncentrationen av koldioxid i atmosfären. Andelen anges i miljondelar av volymen (ppm).

Bild 4. De huvudsakliga koldioxidkällorna.

Bild 5. Koncentrationen av metan i atmosfären. Andelen anges i miljarddelar av volymen (ppb).

Bild 6. Koncentrationen av lustgas i atmosfären. Andelen ges i miljarddelar av volymen (ppb).

Bild 7. Koldioxidkoncentrationen vid Pallas, Sydpolen och Hawaii. Andelen anges i miljondelar av volymen (ppm).

Bild 8. Koldioxidkoncentrationen på norra halvklotet. Andelen anges i miljondelar av volymen (ppm).

Strålningsdrivning

Bild 9. Inverkan av olika faktorer som har en värmande eller kylande effekt på klimatet.

Global uppvärmning

Bild 10. Den globala medeltemperaturen har stigit. Som klimatologiskt referensvärde används medelvärdet av perioden 1961–1990.

Observerade förändringar i haven

Bild 11. Förändringar i haven.

Bild 12. Uppvärmning av haven.

Bild 13. Höjning av havsytan.

Observerade förändringar i snö- och istäcket

Bild 14. Förändringar i snö- och istäcket.

Bild 15. Sommarens istäcke i Norra ishavet har minskat.

Bild 16. Vårens snötäcke på norra halvklotet har minskat.

Bild 17. Istäcket i Arktis har minskat.

Bild 18. Förändringar i Grönlands och Antarktis inlandsis. Förlusten av massa anges i gigaton, eller miljarder ton, per år (Gt/år).

Scenarier för växthusgasutsläpp

Bild 19. RCP-scenarier för växthusgasutsläpp. Den totala utsläppsmängden för koldioxid anges i petagram (gigaton), eller miljarder ton, kol per år (PgC/år).

Temperaturen i framtiden

Bild 20. Temperaturutvecklingen i framtiden. Bilden till vänster visar temperaturförändringen om man antar stränga utsläppsbegränsningar enligt inriktning 1 (RCP 2.6). Bilden till höger visar förändringen om man antar en fortsatt snabb ökning av växthusgasutsläppen enligt inriktning 2 (RCP 8.5). I bilderna anges en beräknad bästa uppskattning på temperaturökningen samt ett minimi- och maximivärde som beskriver ett sannolikt konfidensintervall.

Havsnivån i framtiden

Bild 21. Havsytans höjning i framtiden. Bilden till vänster visar havsytans höjning om man antar stränga utsläppsbegränsningar enligt inriktning 1 (RCP 2.6). Bilden till höger visar förändringen om man antar en fortsatt snabb ökning av växthusgasutsläppen enligt inriktning 2 (RCP 8.5). I bilderna anges en beräknad bästa uppskattning på havsytans höjning samt ett minimi- och maximivärde som beskriver ett sannolikt konfidensintervall.

Nederbörd i framtiden

Bild 22. Projektioner för framtida nederbörd 2081-2100. Bilden till vänster visar förändringen i nederbörd om man antar stränga utsläppsbegränsningar enligt inriktning 1 (RCP 2.6). Bilden till höger visar förändringen om man antar en fortsatt snabb ökning av växthusgasutsläppen enligt inriktning 2 (RCP 8.5). I bilderna anges en beräknad bästa uppskattning på nederbörden samt ett minimi- och maximivärde som beskriver ett sannolikt konfidensintervall.

Snö- och istäcket i framtiden

Bild 23. Snö- och istäcket i framtiden. Bilden till vänster visar förändringar i snö- och istäcket om man antar stränga utsläppsbegränsningar enligt inriktning 1 (RCP 2.6). Bilden till höger visar förändringarna om man antar en fortsatt snabb ökning av växthusgasutsläppen enligt inriktning 2 (RCP 8.5). I bilderna anges en beräknad bästa uppskattning på förändringarna i snö- och istäcket.

Klimatförändringen i sammandrag

Bild 24. Klimatförändringen i sammandrag. Koldioxidkoncentrationen anges som miljondelar av volymen (ppm). Förändringen anges i förhållande till förindustriell koncentration.

Källor: [1]

Förläggare