Maakuntien ilmasto

Eri maakuntien ilmastoon vaikuttavat muun muassa laajat vesistöalueet sekä maanpinnan korkeussuhteet. Tästä osiosta löydät jokaisen maakunnan nykyilmastoa esittelevät artikkelit. Laajan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan ilmasto esitellään kahdessa ala-artikkelissa. Samoin Suomen suurimman maakunnan eli Lapin ilmasto esitellään kolmessa artikkelissa, jotka käsittelevät Etelä-, Keski- ja Pohjois-Lappia. Huom. kesällä ja syksyllä 2022 maakunta-artikkeleihin lisätään tietoa myös maakuntien tulevasta ilmastosta.