Effekter på vattenresurser

Delen om vattenreserverna handlar om klimatförändringens konsekvenser för Finlands vattenreserver samt vattnets kvalitet och mängd. Klimatförändringen påverkar ofta den naturliga miljön och samhället via torka, översvämningar eller förändringar i vattenkvaliteten. Läs mer om dessa förändringar och om anpassningen till dem i de övriga delar i Klimatguiden.fi.

Se även