Vad är klimatförändringen?

Denna del av Klimatguiden.fi innehåller grundläggande information om klimatförändringen, dess effekter, begränsning och anpassning till den. Information om Finlands klimatpolitik och åtgärder samt Finlands nuvarande och framtida klimat finns i delen Klimatförändring i Finland och bransch-specifik information i avsnittet Information om klimatförändringen för branscher.

Se även