Anpassning till klimatförändringen

Samhällenas sårbarhet när det gäller extrema väderfenomen ökar kontinuerligt i takt med klimatförändringen. En anpassning till förändrade klimatförhållanden är nödvändig oberoende av om åtgärderna för att begränsa förändringen lyckas. Med hjälp av väl planerade anpassningsåtgärder kan vi lindra de negativa effekterna av klimatförändringen och dra nytta av de positiva effekterna. Kommunerna har en central roll i anpassningen.

Det mesta av innehållet i denna del av Klimatguiden.fi är endast tillgängligt på finska (välj finska från språkmenyn). Bransch-specifik information finns i delen Information om klimatförändringen för branscher, och information om anpassningsåtgärder i delen Finlands klimatpolitik och åtgärder.

Mer om ämnet